Felhasználási feltételek

Általános bevezetés

A reduxol.hu weboldalt a Stelco System Kft. (székhely: 1027 Budapest Bem Jözsef utca 9 ) üzemelteti és kezeli (továbbiakban: Reduksol).

A webhely megnyitásával és használatával Ön elfogadja, hogy a jelen nyilatkozatban lévő irányelvek kötelező érvényűek Önre. Amennyiben nem ért egyet a nyilatkozatban foglaltakkal, ne használja a webhelyet. A Reduksol egyéb webhelyei eltérő feltételekkel működhetnek, így az egyéb webhelyekre vonatkozó feltételek nem vonatkoznak az reduksol.hu webhelyre – ez alól kivétel a reduksol.hu honlap felhasználási feltételei, melyek – jelen jogi nyilatkozattal együtt nem csak a felhasználókra, hanem az internetes oldalakat elérhetővé tevő közvetítő szolgáltatóra és annak minden érintett külső és belső munkatársára is vonatkoznak, illetve kötelező érvényűek. Jelen jogi nyilatkozat minden Viszonteladó Partnerünkre is érvényes, függetlenül attól, hogy szerepel-e a partnerhálózat menüpontban elérhető keresőben vagy sem.

Szellemi tulajdonjogok

Minden szellemi tulajdonjog, beleértve a webhelyen szereplő valamennyi szöveg, illusztráció, és egyéb anyag szerzői vagy védjegyjogai, a Reduksol tulajdonát képezi, vagy a megfelelő tulajdonos jóváhagyásával került a webhelyre. Önnek jogában áll a webhely egyes részeit kinyomtatni és más személyekkel megosztani az alábbi feltételekkel:

– Mindezt kizárólag tájékoztató jelleggel teszi.
– Az Ön által készített valamennyi másolaton feltünteti az információ forrását (reduksol.hu) és a felhasznált szellemi termék kizárólagos tulajdonosát, mint céget (Reduksol) és a termékektől elválaszthatatlan márkanevet (Reduksol).

Tiltások

Előzetes írásbeli jóváhagyásunk nélkül Önnek tilos ellenőrizhetetlen kereskedelmi célokra használni a webhelyet, illetve annak bármely részét (vagy ezek másolatát). Előzetes jóváhagyásunk nélkül tilos módosítani a webhelyet (vagy annak bármely részét, beleértve a tárhely teljes tartalmát), vagy belefoglalni azt bármilyen más műbe (például nyomtatott dokumentumba, blogba vagy harmadik fél webhelyébe). Tilos továbbá a jóváhagyásunkkal felhasznált, jelen webhelyről származó információk oly módon való módosítása, amely bármely harmadik félben azt az érzetet keltené, hogy az nem kötődik az Reduksol márka névhez vagy nem a Reduksol szellemi alkotása. Jelen honlapon található termékek semmilyen formában nem mutathatóak be úgy, mint ha azok másvalaki termékei lennének, illetve nem köthetőek más márkanévhez.

Tartalom és felelősség

A webhely kizárólag tájékoztató jelleggel működik. A Reduksol nem garantálja a webhely tartalmának helyességét, naprakészségét és teljességét, sem a webhely hibamentes működését. Az előbbiekből származó, felhasználókat érintő bármilyen jellegű kárért a honlap üzemeltetője és kezelője nem vállal felelősséget sem erkölcsi, sem anyagi vonatkozásban, mivel a legnagyobb gondosság ellenére is fennáll az emberi tévedés esélye. Az információk pontosságáról minden esetben győződjön meg kereskedő partnerünknél, vagy az Reduksol márka képviseletéért felelős információs vonalon. (+36 70 631 2444) Észrevételeit természetesen szívesen fogadjuk, melyet írásban nyújthat be nekünk a info@reduksol.hu e-mail címen.